Pentru ca fiecare client este unic prin natura businessului, prin resursele utilizate, prin strategiile financiare conturate am creat solutii tehnice de abordare unice, care il disting pe piata si il ajuta sa evolueze. Cunostiintele noastre in domeniu sunt la cel mai ridicat nivel, avem infrastructura necesara pentru a evolua o data cu trendul impus de piata si factorul social, baza tehnica si bineinteles productivitate. Productivitatea este baza evolutiei financiare si drumul spre profit. Productivitatea este cheia de control a businessului clientilor nostri.

 

Servicii de contabilitate de gestiune si financiare oferite sunt:

 • Organizare contabila financiara si de gestiune;
 • Evidenta financiar-contabila si de gestiune precum si stabilirea rezultatelor, atat la sediul nostru cit si la sediul beneficiarului;
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea fiselor de articole si a stocului pe acestea;
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul, evidenta si inregistrarea amortizarilor;
 • Verificarea si certificarea inregistrarilor contabile, facute de personalul propriu al beneficiarului;
 • Detasarea temporara de personal la sediul beneficiarului in functie de necesitati;
 • Organizarea contabilitatii de gestiune; instruirea personalului cu atributii in contabilitatea primara cu privire la modul de indeplinire a atributiilor specifice;
 • Tinerea evidentei privind gestiunea stocurilor;
 • Refacere evidente contabile, stabilire componente solduri;
 • Efectuarea operatiunilor bancare curente in numele clientilor;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Intocmirea si depunerea bilantului,
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitele si taxele lunare, trimestriale, semestriale si anuale catre organele abilitate;
 • Intocmirea bilantului contabil;
 • Intocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA si carte mare;
 • Intocmirea de rapoarte financiare in concordanta cu legislatia in vigoare si cu necesitatile fiecarui client;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;