• Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea si actualizarea registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
 • Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara;
 • Intocmirea fiselor individuale de post si a organigramei;
 • Intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea pontajelor.

Salarizare

 • Intocmirea statelor de plata;
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj, fond de garantare creante salariale, contributia pentru concedii si indemnizatii.

Consultanta Resurse Umane

 • Consultanta privind dosarul de somaj si intocmire adeverintei de somaj
 • Consultanta privind dosarul de pensionare
 • Consultanta privind indeplinirea conditiilor pentru recuperarea sumelor din Fnuass si intocmirea actelor